امانت داری اطلاعات مشتری در طراحی سایت گلستان

طراحی سایت گرگان
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۷
بهینه سازی سایت در طراحی سایت کردکوی
خرداد ۲۰, ۱۳۹۷

امانت داری اطلاعات مشتری در طراحی سایت گلستان

طراحی سایت گلستان امانت داری اطلاعات مشتری را چطور معنی می کند؟ امانت داری در مواقعی پیش می اید که مشتری جدید درخواست کپی از محتویات سایت مشتری قدیمی می کند. چرا این اتفاق رخ می دهد؟ مشتری جدید برای از دست ندادن زمان  درخواست کپی می کند.

در اولین مرحله طراحی سایت گلستان با مشتریان جدید صحبت می کند:

قانونی و شرعی نبودن کپی اطلاعات از دیگران

وارد شدن ضربات جبران ناپذیر به سئو

در کپی اطلاعات دیگران سایت شما از نتایج دور می شود.

افت شما در نتایج موتوررهای جستجو در زمان کپی اطلاعات دیگران

در مرحله بعد طراحی سایت گلستان تذکراتی را برای هوشیاری طراح بیان می کند:

 از نظر قانون جرایم رایانه ای کپی اطلاعات جرک محسوب می شود.

شاید کپی اطلاعات کار را برای شما راحت کند و مشتری قدیمی متوجه این موضوع نشود اما کاری بس غیر انسانی است

در طراحی سایت گلستان کپی اطلاعات یا عدم حفظ امانت داری از موارد مهم ذکر شده در ثرار داد است که جزو تعهدات مجری می توانید آن را ذکر کنید. حتی طراحی سایت گلستان بندی را در نسخه قرار دادی خود برای بهتر پیگیری حقوقتان ثرار می دهد و همچنین یا این بند به طراح خود کمک می کند تا جلب اعتماد مشتری را دوجندان کند.

رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که جناب آقای/ سرکار خانم —————– در اختیار طراح (مجری) قرار می دهد و استفاده بهینه از آن.

در طراحی سایت گلستان یکی از مهمترین پارامترهای در نظر گرفته شده و دارای اولویت رعایت درست و دقیق هزینه و تعرفه ها و روراستی و داشتن صداقت با مشتریان است. زیرا طراحی سایت گلستان در یازار شلوغ و پررقابت به دلیل کسب موفقیت  به دنبال ارائه صحیح سایت و بهینه سازی آن است طراحی سایت گلستان می داند که شرکت های دارای موفقیت زیاد و بالا نسبت به شرکت هایی که کیغیت معمولی دارند دارای اعتماد مشتریان خود هستند.

دیدگاه ها بسته شده است