ریسپانسیو در طراحی سایت گرگان

فواید طراحی سایت اینترنتی رد شرکت طراحی سایت گرگان
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷
اپلیکیشن در طراحی سایت گرگان
مهر ۳, ۱۳۹۷

ریسپانسیو در طراحی سایت گرگان

ریسپانسیو در طراحی سایت گرگان:ابتدا برای درک ریسپانسیو بودن یک سایت درطراحی سایت گنبد باید معنای آنرا که واکنش گرا بودن است،معنی کرد.این نام را به این علت گذاشته اند به دلیل که در طراحی سایت گاهی مواقع نیازاست که سایت ها را با صفحاتی دیگر مشاهده کنند.

به طورمثال گاهی اوقات کاربران درطراحی سایت گرگان صفحات سایت راباگوشی های هوشمند،تبلت مشاهده می کنند.درهرکدام ازاین دستگاه هانوع نمایش ها مختلف است.

درهرکدام از این ها باتوجه به سایزدستگاه ها صفحات سایت شکل های خاصی به خود میگیرند.به طورمثال در طراحی سایت گرگان بعضی از دستگاه ها المان ها حذف می شود.دیگردستگاه هاباتوجه به رزولوشن صفحه بزرگ یاکوچک می شوند.

امابایدچگونه متوجه ریسپانسیو بودن یک سایت شویم؟

برای فهمیدن این موضوع درطراحی سایت گرگان کارمشکلی نیست.حتی طراحان می توانند باابزارهای نتاسبی صفحات خودرا تست کنند.اما به صورت خیلی ساده هم می توان آنرا تست کرد باریسایز کردن صفحه مرورگر درکامپیوترخودمیتوان متوجه واکنش گرابودن یک سایت شد.

مزایای ریسپانسیو در طراحی سایت گرگان؟

هزینه پایین:در زمان های گذشته طراحان برای اینکه قالب هر سایت،موبایل،تبلت را طراحی کنندهزینه جداگانه می گرفتند.

اماطراحی سایت گرگان برای راحتی مشتریان خود و پرداخت نکردن هزینه های زیاد ویزگی واکنش گرابودن راطراحی کردند.

بااستفاده از واکنش گرابودن نیازی نیست برای هردستگاهی قالب خاصی طراحی کنند وتنها بااستفاده از یک قالب خاص و کمک گرفتن ازابزارها دیگر میتوانندسایت را ریسپانسیوکنند.

سبقت از رقیبان درهرکسب و کاری:طراحی سایت واکنش گراابتدای راه خوداست.این احتمال وجوددارد که همه از آن استفاده نکنند.استفاده از واکنش گرادرطراحی سایت گرگان میتواند درافزایش کسب و کارتان کمک فراوانی کند.همچنین می تواندباعث اثبات حرفه ای بودن شماشود و سبقت از رقیبان را درپیش بگیرد.

محتوای مفیدو غیرتکراری استفاده کردن:استفاده کردن از مطالب غیرتکراری باعث می شود که روی سایت شما اثرات مثبتی بگذارد.

هنگامی که درسایت خود ازواکنش گرابودن استفاده کنید دیگر نیاز نیست که مطالب جداگانه تولیدکنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *